Binnen 24 uur een digitale proefdruk
Kies uit meer dan 3.000 kaarten
Volledig op maat gemaakt met eigen logo en tekst
Prettige en persoonlijke service
15 jaar kerstkaarten ervaring

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
KerstkaartenCompany heeft te allen tijden het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van onze site te wijzigen.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen u en KerstkaartenCompany komt tot stand op het moment dat u een bestelling via het internet, per e-mail en/of telefonisch heeft geplaatst bij KerstkaartenCompany. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. KerstkaartenCompany erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling, de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens. Sommige kaarten bestaan uit meerdere delen en zijn door u zelf samen te stellen.

Transport
KerstkaartenCompany besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Daarom maakt KerstkaartenCompany uitsluitend gebruik van een gerenommeerde vervoersorganisatie. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan KerstkaartenCompany hierop geen invloed meer uitoefenen. KerstkaartenCompany kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden.

Risico bij Transport
Beschadiging of verlies tijdens het transport van uw bestelling is voor rekening van KerstkaartenCompany.

Leveringstermijn
KerstkaartenCompany verzendt aan alle adressen binnen Europa. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product en land. De levertijd gaat in, nadat de zetproef is goedgekeurd. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

A. Het kan voorkomen dat de bestanden (bijvoorbeeld een logo) die u aanlevert niet van voldoende kwaliteit zijn om te gebruiken voor het drukken. In dat geval zal KerstkaartenCompany u zo spoedig mogelijk benaderen. De levertermijn gaat in dat geval in wanneer KerstkaartenCompany goed materiaal heeft ontvangen of dat u akkoord heeft gegeven voor de origineel meegestuurde bestanden.

B. Voor zendingen naar het landen anders dan Nederland moet u rekenen op extra verzendtijd en hogere bezorgkosten.

Garantie
Mocht er na het indrukken van de kaart een fout in de tekst zijn geslopen die tevens op de door u goedgekeurde proef zichtbaar is, dan drukken wij in dat geval zo snel mogelijk de kaarten opnieuw met 50% korting op de drukkosten. Voor de kaarten worden de normale prijzen zoals vermeld op de website wel volledig gehanteerd.

Mocht de fout niet in de door u geaccordeerde leesproef zitten, dan nemen wij vanzelfsprekend de herdruk voor onze rekening.

Beëindiging van de overeenkomst
Het annuleren van de bestelling is door u binnen 14 dagen kostenloos, tenzij de kaarten al ingedrukt zijn. Mocht u na het ontvangen van de proef, de bestelling willen annuleren, dan brengen wij € €8,40 excl. BTW (€ 10,- incl. BTW) in rekening. Heeft u de enveloppen reeds ontvangen, dan berekenen wij u € 16,80 excl. BTW (€ 20,00 incl. BTW). U kunt in dit geval de enveloppen houden.

Indien u de bedrukte kaarten retour wilt sturen, kunt u geen beroep maken op uw herroepingsrecht omdat het op maat gemaakte producten betreft, die speciaal voor u zijn gemaakt.

Betaling
Het bedrag dient achteraf te worden voldaan. U ontvangt een factuur per e-mail, zodat u het bedrag kunt overmaken op onze bankrekening.

Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages

Te weinig kaarten besteld
Indien de kaarten reeds gedrukt zijn en u komt er achter dat u te weinig kaarten heeft besteld, dan wordt dit gezien als een nieuwe bestelling, waarvoor Kerstkaarten Company de normale prijzen zoals vermeld op de website hanteert. Voor de drukkosten zullen wij 50 % van de normale kosten hanteren.

Klachtenprocedure

Hoe verwerken wij uw klacht?

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en service gerichtheid, wij willen dat u tevreden over ons bent. Daarom doen wij er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Wij zien uw klacht als een uitdaging en aanleiding om onze communicatie te verbeteren.

Wanneer u niet tevreden bent over de verkoop, druk en/of de afhandeling van uw bestelling, dan kunt u over deze afhandeling een klacht indienen.
U kunt uw klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@kerstkaarten.com of schriftelijk een klacht versturen naar:
KerstkaartenCompany
Venusstraat 117
3371 TP Hardinxveld-Giessendam

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Gebruik afbeeldingen kaarten
Het is verboden de afbeeldingen die op de kaarten staan te gebruiken voor andere doeleinden dan het versturen van de kaart.

Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen, auteursrechten met betrekking tot KerstkaartenCompany, zijn eigendom van de ondernemer en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer en/of van haar licentiegevers nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product. De onderneming en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
2. De klant vrijwaart de ondernemer en/of haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten).
3. Niets van de website van de ondernemer (waaronder begrepen de beelden in de collecties, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer en/of haar licentiegevers.
4. Geen van de bepalingen in dit artikel zullen worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer.

Binnen 24 uur een digitale proefdruk
Kies uit meer dan 3.000 kaarten
Volledig op maat gemaakt met eigen logo en tekst
Prettige en persoonlijke service
15 jaar kerstkaarten ervaring