Binnen 24 uur een digitale proefdruk
Kies uit meer dan 3.000 kaarten
Volledig op maat gemaakt met eigen logo en tekst
Prettige en persoonlijke service
15 jaar kerstkaarten ervaring

Privacybeleid

Inleiding

De Kerstkaarten Company verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiele klanten en
andere contactpersonen. Wij doen dit om een eventuele overeenkomst uit te kunnen voeren. In deze
privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming in dienst, maar we staan u graag te woord met
vragen over ons privacy beleid op info@kerstkaarten.com

Welke persoonsgegevens verwerkt de Kerstkaarten Company?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van
de producten of diensten die je afneemt of gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadresgegevens
 • Locatiegegevens
 • BTW-nummer
 • Contactgeschiedenis

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website,
in correspondentie en telefonisch

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om
persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Nieuwsbrieven en mailings

Incidenteel sturen wij nieuwsbrieven en/of mailings. Soms zijn deze gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen of producten en/of diensten die je bij ons afneemt. Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en mailings aan te passen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kerstkaarten Company neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen
(algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed
mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@kerstkaarten.com.

Informatie en inzage

Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens
verwerken.

Rectificatie

Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan
weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid

Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan
zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die
gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking

Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist
verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet)

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid

Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te
(laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je
  toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
  Dit kan via info@kerstkaarten.com
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen in
  overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan
  hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is
afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele
wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw
gegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u
hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk
twee jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u,
dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het
boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt
overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de
Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Grondslagen van de verwerkingen:

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke
plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van de Kerstkaarten Company: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neem dan contact met ons op.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die producten en/of diensten aan ons
toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe
serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw
persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan
onze provider van serverruimte verstrekt.

Hoe de Kerstkaarten Company uw persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@kerstkaarten.com

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware,
  zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien
  aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
  Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief
  gemonitord.

DKIM zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails
ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn persoonlijke (inlog)gegevens te
bemachtigen.

Cookie verklaring

De Kerstkaarten Company maakt gebruik van cookies. Dit doen wij zodat wij op de hoogte kunnen
blijven van het onderhoud van de website en om websiteverkeer te analyseren door middel van
Google Analytics.

Cookiebeleid

Soorten Cookies gebruikt in de website van de Kerstkaarten Company:

 1. Functionele cookies
  De cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de
  website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van uw inloggegevens, zodat
  u niet elke keer in hoeft te loggen. Ook het opslaan van de inhoud van uw winkelwagen of het sluiten
  van de cookiemelding vallen onder functionele cookies.
 2. Analytische cookies
  Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo
  te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken.

Er worden geen persoons of privacy gevoelige gegevens opgeslagen bij deze functie.

Binnen 24 uur een digitale proefdruk
Kies uit meer dan 3.000 kaarten
Volledig op maat gemaakt met eigen logo en tekst
Prettige en persoonlijke service
15 jaar kerstkaarten ervaring